MVČR

Syndikovat obsah
Aktuální informace - Hasičský záchranný sbor České republiky
Aktualizace: 8 hodin 37 min zpět

Sirény se rozezní k uctění památky tří českých vojáků

Út, 2018-08-07 09:54
Premiér České republiky Andrej Babiš rozhodl o celonárodním symbolickém uctění památky tří vojáků české armády zabitých v neděli 5. srpna 2018 v Afgánistánu.

Dopravní nehoda kamionu na dálnici D8 u Vrbičan

Út, 2018-08-07 09:31
Z nádrže kamionu vytekla do půdy nafta.

Sirény se rozezní k uctění památky tří českých vojáků

Út, 2018-08-07 09:27
6. 8. 2018 (Nicole Zaoralová) - Premiér České republiky Andrej Babiš rozhodl o celonárodním symbolickém uctění památky tří vojáků české armády zabitých v neděli 5. srpna 2018 v Afgánistánu.

Informace 14/2017 – HSUL-6941/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:18
Žádost o poskytnutí detailního seznamu ukrytí pro celý Ústecký kraj včetně již vyřazených úkrytů s informacemi o umístění úkrytů, kategorii úkrytů, kapacitě úkrytů a jejich určení.

Informace 13/2017 - HSUL-6800/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:17
Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci stavby nazvané „Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žateckého teplárenské, a.s.“ v areálu výtopny Perč společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

Informace 12/2017 - HSUL-6491/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:16
Informace týkající se přehledu zásahů HZS Ústeckého kraje na skládce Celio u Litvínova za posledních pět let, tj. od 1. 1. 2012 do 4. 10. 2017, o nákladech spojených se sanací a likvidací uvedených požárů a o poskytnutí závěrů vyšetřování příčin těchto požárů.

Informace 11/2017 - HSUL-6224/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:15
Informace týkající se výše kázeňských a zdanitelných odměn vyplacených u HZS Ústeckého kraje za rok 2016 a poměrnou část roku 2017 a výše osobních příplatků HZS Ústeckého kraje za rok 2016 a poměrnou část roku 2017.

Informace 10/2017 - HSUL-5843/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:14
Žádost o poskytnutí informace o celkové výši nákladů souvisejících s uhašením, popřípadě další sanací požáru (včetně dalších odborných činností) na skládce u Litvínova v době od 28. 8. 2017 do úplné likvidace požáru.

Informace 9/2017 - HSUL-5766/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:13
Žádost o poskytnutí výsledků měření úniku látek během požáru na skládce nebezpečných odpadů Celio, které probíhalo ve dnech 28. 8. až 30. 8. 2017.

Informace 8/2017 - HSUL-5616/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:12
Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci dodatečného povolení změny užívání haly na pozemku p. č. st. 4992/1 v katastrálním území Žatec.

Informace 7/2017 – HSUL-5385/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:11
Žádost o označení veškerých podkladů pro vydání stanoviska HZS Ústeckého kraje ze dne 19. 07. 2017, č. j. HSUL-7417-4/CV-2016 (dále jen„stanovisko“), a o poskytnutí těchto podkladů v kopiích.

Informace 6/2017 – HSUL-5170/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:10
Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci provozu výrobního závodu firmy HP Pelzer v Raisově ulici v Žatci.

Informace 5/2017 – HSUL-4917/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:08
Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve vztahu ke stavbě nazvané „Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žateckého teplárenské, a.s.“ v areálu výtopny Perč společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

Informace 4/2017 – HSUL-3048/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:07
Žádost o poskytnutí informace, zda projektová dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje ze dne 12. 08. 2013, č. j. HSUL-4552-2/CV-2013, je shodná s projektovou dokumentací, na jejímž základě bylo vydáno závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje ze dne 08. 12. 2016, č. j. HSUL-7417/CV-2016, a dále informace o tom, kdo je autorem, a kdy bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, na jehož základě bylo vydáno závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje ze dne 08. 12. 2016, č.j. HSUL-7417/CV-2016.

Informace 3/2017 – HSUL-2175/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:05
Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci projektu na rekonstrukci kotelny s názvem „Ekologizace CZT ŽT, a.s. - Rekonstrukce kotle K1 a K2, areál výtopny Perč“.

Informace 2/2017 – HSUL-2085/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 09:02
Žádost o poskytnutí stanoviska HZS Ústeckého kraje ze dne 09. 12. 2016, č. j. HSUL-7417-3/CV-2016, které HZS Ústeckého kraje vydal jako dotčený orgán na úseku státního požárního dozoru, k zahájení zkušebního provozu ve věci stavby Pila Kovářská, a to včetně všech podkladů pro vydání stanoviska.

Informace 1/2017 - HSUL-353/KKŘ-2017

Út, 2018-08-07 08:59
Informace týkající se pracovního a služebního zařazení příslušníka HZS Ústeckého kraje.

Sirény se rozezní k uctění památky tří českých vojáků

Út, 2018-08-07 08:03
Symbolické uctění památky proběhne ve středu 8. srpna 2018 ve 12 hodin, kdy se na celém území České republiky rozezní jednotný systém varování a vyrozumění (tzv. sirény).