Míša s rozvahou na kladinu.

Míša s rozvahou na kladinu.Míša s rozvahou na kladinu.