I strojník se někdy podívá dopředu.

I strojník se někdy podívá dopředu.I strojník se někdy podívá dopředu.