...potom ještě poradit...

...potom ještě poradit......potom ještě poradit...