Shromáždění soutěžících, kterému by se při troše dobré vůle dalo říkat nástup družstev.

Shromáždění soutěžících, kterému by se při troše dobré vůle dalo říkat nástup družstev.Shromáždění soutěžících, kterému by se při troše dobré vůle dalo říkat nástup družstev.