Z výhry zřejmě zateplí hasičárnu.

Z výhry zřejmě zateplí hasičárnu.Z výhry zřejmě zateplí hasičárnu.