Ze Slepotic nikdo neodejel s prázdnou.

Ze Slepotic nikdo neodejel s prázdnou.Ze Slepotic nikdo neodejel s prázdnou.