Kása už nabírá rychlost za oknem.

Kása už nabírá rychlost za oknem.Kása už nabírá rychlost za oknem.