S mateřskou školkou u Čeperských hasičů

02 Dub 2009

    Na čtvrtek 2.4. připravil Dušan s paní ředitelkou návštěvu dětí z mateřské školky u nás v hasičské zbrojnici. Celá akce začala pro mně s Dušanem trošku hekticky pokusem dostat CASku z garáže, neboť zlobila baterka, která se nakonec ukázala jako vadná. Naštěstí náš strojník bleskově sjednal nápravu a tak jsme se se stejnými problémy nemuseli potýkat při ostrém výjezdu. Když se dým automobilů z prázdné garáže začal rozptylovat, příšly děti. Nejprve jsme je zavedli do naší klubovny a nechaly je prohlédnou bohatou sbírku trofejí z našich soutěží a symboly sboru (prapor, historické přilby). Poté jsme již zamířili do garáží, kde si děti prohlédly veškerý materiál, který zde ukrýváme. Venku před garážemi jsme pak předvedli naše zásahové vozy a ukázaly dětem co takový dobrovolný hasič dělá, když začne hořet a co všechno se musí stát než vůbec hasiči přijedou na místo události. Kdo ví? Třeba právě dneškem se pro někoho být hasičem stalo snem a toto odpovědné a naplňující povolání si nakonec zvolí. O pár dní později pak Dušan již sám provedl naše nejmenší u našich kolegů profesionálních hasičů na stanici HZS v Hradci Králové. Určitě by bylo zajímavé příští rok podobnou akci zopakovat a připravit program např. i pro starší žáky z místní základní školy.

Kategorie: